Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Azon szülők gyermekeinek, akiknek munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyes közfeladatok és a közellátás biztosításához, ill. a szülők a gyermek napközbeni felügyeletét nem tudják másként megszervezni, 8-17 óra között ügyeletet biztosítunk.

Kérem, erre vonatkozó igényüket a mai délelőtt során jelezni szíveskedjenek!

Felhívom azonban a figyelmüket arra, hogy a kiscsoportos felügyelet esetén is nagyobb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.

Az iskolában maradt taneszközökért március 17-én kedden lehet bejönni az iskolába.

Az oktatás módjáról legkésőbb holnap fogok tájékoztatást adni

A Köznevelési GAMESZ tájékoztatója a diákétkeztetéssel kapcsolatban:

2020. március 16. napon biztosítják az étkeztetést az ügyeletben lévő tanulóknak.

Aki nem veszi igénybe, de lemondani nem tudta, annak a hétfői napra kifizetett étkezési díjat visszatérítik.

Az ügyeletet igénybe nem vevő, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók éthordóban elvihetik az ebédet.

 2020. március 17. naptól

Kérjük a szülőket, akik nem kívánják igénybe venni az ügyeletet, jelentsék be a lemondást a tárgynapot megelőzően 8:30 óráig a szokásos módon, telefonon az étkezési ügyintézőnél!

Aki úgy dönt a továbbiakban, hogy igénybe kívánja venni az ügyeletet, kérjük jelezze az esetleges étkeztetési igényét is a tárgynapot megelőzően!

Lendvai Katalin
intézményvezető

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.