Étkezési tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 1-től az Aranyhíd EGYMI-ben tanuló gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyeit a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ, Nádasdy u. 4. szám alatti irodájában intézhetik.

A járványhelyzet miatt az ügyfélfogadás CSAK telefonon és e-mailben lehetséges.

Telefonszám: 06 20 503 5536

E-mail: elelmezes@gamesz.szombathely.hu

Személyes ügyintézés CSAK a térítési díj befizetésének napján, időpontjában, havi 3 alkalommal lehetséges. A térítési díj fizetés napjait a GAMESZ honlapján, www.szombathelyigamesz.hu és az iskola bejárati ajtaján tesszük közzé. Kérjük, adják meg e-mail címüket, hogy a térítési díj fizetendő összegéről értesítést kapjanak!

Továbbra is az az átutalással történő fizetést részesítjük előnyben.

Fizetési határidő: tárgyhót megelőző hó 20. napja

Kérjük a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére, folyamatosságára tekintettel – betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a 06 20 503 5536 telefonon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet az iskola gazdasági irodájába le kell adni.

Szombathely, 2020. november 23.

Együttműködésüket köszönjük, tisztelettel:

                                                                                   Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.