A magyar kormány 104/2021. (III. 5.) számú Kormány rendelete értelmében a 2021.03.08-tól megkezdődött a digitális oktatás.

A digitális oktatás tananyaga a tavalyi tanévhez hasonlóan az intézmény honlapján keresztül a “DIGITÁLIS TANANYAG” menüpont használatával és a KRÉTA rendszerben is elérhető.

A digitális oktatásra való átállás miatt, akik papír alapon kapják a tananyagot, az első tananyagosztás 2021.03.16-án, kedden lesz 8:00 és 16:00 között a porta felüli bejáratnál. Kérünk mindenkit az időpontok és a járványügyi utasítások betartására. Az intézmény honlapján már elkezdődött a tananyagfeltöltés és folyamatos frissítés alatt van.


A továbbiakban minden kedden délelőtt 8:00 és 16:00 között lesz tananyagosztás a porta felüli bejáratnál, illetve itt lehet visszaadni a tananyagokra készített megoldásokat.

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A mostani járványhelyzetnek megfelelően, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 18§ (2) bekezdése értelmében a személyes tájékoztató helyett online anyag formájában történik a tájékoztatás az alábbi linken keresztül: Tájékoztató anyag

EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre
módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével.
Ennek a határideje a 2021/2022-es tanévre: 2021. május 20.

Tisztelt Szülők, kedves diákok!

Magyarország Kormányának 2021.01.08-i döntése alapján a vírushelyzetre való tekintettel hatályban maradnak az eddig bevezetett intézkedések, vagyis

a szakiskolában, a készségfejlesztő iskolában és a fejlesztő nevelés-oktatásban marad a digitális oktatás.

Intézményünkben a digitális oktatás a megszokott módon történik, az iskola honlapján keresztül elérhető a digitális tananyag.

Akik papír alapon kérték a tananyagot, Ők továbbra is hétfőnként, az „elülső” főbejáraton tudják átvenni 12:00 és 15:30 között. Házi feladat leadása ugyanott, ugyanebben az időpontban.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a digitális oktatás bevezetésével – 2020. november 11. – a megrendelt adagok automatikusan lemondásra kerültek. A középiskola várható indulásával – 2021. január 11. – az adagok szintén automatikusan megrendelésre kerülnek. A novemberben történt lemondás jóváírásra kerül januárban.

Amennyiben nem kéri januárban gyermeke részére az étkezést, azt jelezze legkésőbb 2021. január 7-ig étkezési ügyintézőjénél.

Köszönettel: Szombathelyi Köznevelési GAMESZ

A hagyomány szerint minden évben megrendezésre kerülő adventi Versmondó Délelőttöt, melyet a fejlesztő tagozat és az autista csoportok közösen szerveznek, az idén a pandémia által meghatározott és megváltoztatott keretek között, kevesebb résztvevővel, de mégis megtartottuk! Nagyon hiányoztak a felsőbb évesek téli hangulatot idéző versei, énekei, és a gitár kísérettel felhangzó adventi dalok. Na és a közönség: a szülők, rokonok, barátok, kollégák és a más iskolából meghívott vendégek, akiket tavaly még a tetőterünkben köszönthettünk. December 11-én délelőtt 9 órakor az osztálytermek falai között mégis felcsendültek az ünnepi dalok, versek, énekek. A diákok szép ruhában, vagy éppen jelmezben adták elő műsorukat, produkciójukat, melyeket Dóri néni fényképeken, ügyesen meg is örökített, s belőlük videókollázst is készített.

A videóüzenetet küldjük minden honlapunkra látogató kedves virtuális közönségünknek, de különösen a Bolyai Gimnáziumba járó kedves diákoknak, akik szintén egy karácsonyi üdvözlettel leptek meg minket! Fogadjátok szeretettel a Fejlesztő tagozat munkaközösségének nevében!

Boldog, Békés Ünnepeket!

Advent harmadik hetének alkalmából a 3. Napközis csoport tanulói az alábbi műsorral kedveskedtek az Aranyhíd EGYMI diákjainak:

Advent második hetének alkalmából a 2. Napközis csoport tanulói az alábbi műsorral kedveskedtek az Aranyhíd EGYMI diákjainak:

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. december 1-től az Aranyhíd EGYMI-ben tanuló gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyeit a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ, Nádasdy u. 4. szám alatti irodájában intézhetik.

A járványhelyzet miatt az ügyfélfogadás CSAK telefonon és e-mailben lehetséges.

Telefonszám: 06 20 503 5536

E-mail: elelmezes@gamesz.szombathely.hu

Személyes ügyintézés CSAK a térítési díj befizetésének napján, időpontjában, havi 3 alkalommal lehetséges. A térítési díj fizetés napjait a GAMESZ honlapján, www.szombathelyigamesz.hu és az iskola bejárati ajtaján tesszük közzé. Kérjük, adják meg e-mail címüket, hogy a térítési díj fizetendő összegéről értesítést kapjanak!

Továbbra is az az átutalással történő fizetést részesítjük előnyben.

Fizetési határidő: tárgyhót megelőző hó 20. napja

Kérjük a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét – a gyermek étkezésére, folyamatosságára tekintettel – betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges. A lemondást a 06 20 503 5536 telefonon, vagy személyesen a Szombathely, Nádasdy F. u. 4. alatti irodában, vagy e-mailben az elelmezes@gamesz.szombathely.hu címen kell bejelenteni.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!
A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat. Hiányzás, étkezés lemondás esetén az étkezési jegyet az iskola gazdasági irodájába le kell adni.

Szombathely, 2020. november 23.

Együttműködésüket köszönjük, tisztelettel:

                                                                                   Szombathelyi Köznevelési GAMESZ