Autizmussal élő gyermekek csoportja

A 2010/2011. tanévben indult óvodánkban autizmussal élő gyermeket fogadó csoport 8 fővel.

Az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma folyamatosan emelkedik. Csoportunk létszáma is minden évben nőtt, jelenleg 10 fő.

Aki nem jut be az óvodai csoportba, azokat ambuláns ellátás keretében tudjuk fogadni, és lehetőség szerint minél előbb a csoportba illeszteni.


Az autizmussal élő gyermekek jellemzése

Az autizmussal élő gyermeknek nehézségei vannak a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén. Sokan nem beszélnek, vagy beszédük későn indul. Károsodott a kommunikáció, a beszéd megértése – még a jól beszélők esetében is – sérült. Jellemző még az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás.

A deficitek okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a csaknem tünetmentességig változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formában jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események hatására felerősödhetnek . A tünetek változatossága mellett az autizmus súlyossága széles skálán szóródik.

Az autizmus spektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, mint például:

 • értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar
 • beszéd-, érzékszervi-, mozgás- vagy “más” fogyatékosság
 • viselkedésproblémák, pl. agresszió, auto-agresszió
 • étkezési és alvási zavarok

Az autizmus olyan fejlődési zavar, mely súlyosan akadályozza a tárgyi és szociális környezet megértését, a célszerű, adaptív viselkedés fejlődését.

Ezért esetükben az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítendő és kiegészítendő egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. A vizuális környezeti támpontokat összefoglalóan protetikus környezetnek nevezzük. A környezet adaptálásának célja a tájékozatlanság, bizonytalanság, az újtól, ismeretlen eseménytől való szorongás csökkentése, és a frusztrációból következő inadaptív viselkedések megelőzése.

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelésének célja az elemi adaptív viselkedések kialakítása:

 • szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése,
 • az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása,
 • a sztereotip, szociálisan nem megfelelő viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója,
 • a fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása
 • A fenti speciális óvodai célok eléréséhez a következő feladatok kapcsolódnak a fő fejlesztési területeken:
 • Kommunikáció és szociális viselkedés
 • szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása,
 • beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközzel történő kommunikáció használatának tanítása,
 • tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása,
 • augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása mindennapi élethelyzetekben, a protetikus környezet részeként.

Korai kognitív funkciók

 • elemi logikai műveletek, fogalmak, összefüggések tanítása
 • szociális kognitív készségek fejlesztése,
 • egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között,
 • általánosítás képességének fejlesztése,
 • az elsajátított képességek önálló használatának tanítása,
 • az elsajátított képességek más összefüggésben való használata,
 • képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben.
 • Viselkedésproblémák kezelése, megelőzése, alternatív viselkedések kialakítása
 • kétszemélyes tanítási helyzetben való részvétel viselkedési elemeinek kialakítása,
 • csoportba való beillesztés kialakítása,
 • óvodán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása.

Kiemelten fontos nevelési cél már óvodás korban is a lehető legnagyobb önállóság elérése az önkiszolgálás különböző területein: az étkezésben, öltözködésben, valamint a szobatisztaság és a személyi higiéné terén.

A gyerekek feladatvégzésének tervezésekor strukturált, vizuálisan kódolt, önálló munka megteremtésére törekszünk

Az autizmus specifikus fejlesztés mellett a csoportba járó gyermekek egyéb kiegészítő terápiákon is részt vesznek.

 • Lovas terápia
 • Kutya terápia
 • Ayres terápia
 • Úszás

Egyéb óvodai élethez kapcsolódó foglalkozások a csoportban

 • Bábjáték
 • Zenei nevelés
 • Vizuális nevelés/Agyagozás
 • Játékra nevelés

A csoportban a gyermekekkel egyéni képességeiknek és haladási ütemüknek megfelelően foglalkozunk, mivel óvodásaink verbális készsége, életkora, értelmi fejlettsége és érdeklődése nagyon eltérő.

A fejlődés különböző területein tapasztalható elmaradások kompenzálása, fejlesztése minden esetben a gyermekek lehetőségeinek és érdekeinek figyelembevételével zajlik. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés kiemelt és meghatározó szerepet kap. Óvodásaink nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedésének feltétele a harmonikus személyi és tárgyi bázis megteremtésével érhető el.

Az esetleges viselkedésproblémák megelőzésének egyik eszköze a gyermekek szükségleteihez igazodó protetikus, áttekinthető környezetet, amelyben a legelőnyösebb módon valósul meg egyéni kommunikációs eszköztáruk használata.

A strukturált oktatáshoz adottak a feltételek, ennek alapján egy helyszínhez általában egy tevékenységforma tartozik annak szabályrendszerével. A napirendet úgy helyeztük el, hogy a gyermekek kényelmesen elérjék azt. A környezet kialakítása során figyelembe kell vennünk azt az elvet, hogy a tanulók a legtöbb új ismeretet egyéni helyzetben szerzik meg. Ezért minden kisgyermeknek külön tanulóasztala, kuckója van, ahol az egyéni fejlesztése, önálló munkavégzése történik.

A szociális és kommunikációs fejlesztés során nagy hangsúlyt kapnak a különböző társas tevékenységek.

A csoportban két, az autizmus területén speciálisan képzett gyógypedagógus tervezi és végzi a fejlesztést. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztens és dajka segíti.

A csoport szakemberei nagyon fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést, az állandó konzultációt, hiszen mindannyiunk legfőbb célkitűzése az, hogy az óvodában elsajátított ismereteket gyermekeink képesek legyenek más környezetben, más felnőttekkel, s a későbbiekben önállóan is sikerrel alkalmazni.