Az értelmileg akadályozott tanulók oktatása 8 évfolyamon összevont csoportokban folyik szakképzett gyógypedagógusok vezetésével. Munkájukat a csoportokban állandóan jelen levő gyógypedagógiai asszisztensek segítik, aktívan részt véve az egyéni és kiscsoportos fejlesztésben.

Legfőbb célkitűzés, hogy kommunikációs és szociális készségeiket, pszichés funkcióikat és mozgásállapotukat olyan szintre fejlesszük, hogy a társadalom által elfogadott normák szerint, ugyanakkor saját lehetőségeiket is megvalósítva kiegyensúlyozott életet tudjanak élni családi környezetük segítségével. Nevelésük képességeikhez igazodó fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal valósul meg.

Egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával segítjük elő, hogy a gyermekek azon képességei, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést segítik a lehető legmagasabb szintre fejlődjenek, személyiségük harmonikussá váljon, sikerélményhez jussanak.

Ez érdekében a következő terápiás eljárásokat alkalmazzuk:

  • Ayres terápia
  • Zeneterápia
  • Gyógylovaglás
  • Kutyásterápia
  • Hangmasszázs

A felnőtt önálló életre való felkészítés része az életvezetési technikák elsajátítása, alkalmazása.

Az eredményes társadalmi integráció megteremtése érdekében iskolán, illetve városon kívüli szabadidős, sport és kulturális rendezvényeken vesznek részt a gyermekek.