Az EGYMI feladata a többségi intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres integrációjának segítése. Ezt utazótanári hálózat megszervezésével és működtetésével látjuk el. Az ellátandó gyermekek létszáma és ezzel együtt a szükséges óraszám is folyamatosan nő.

Intézményünk Utazó Gyógypedagógiai Hálózata a KLIK Szombathelyi Tankerületéhez tartozó oktatási intézményekben integráltan – a többi tanulóval együtt – oktatott sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosítja. Jelenleg 22 általános és 16 középiskolában látunk el közel 550 fő SNI tanulót.

“A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”
(2011. évi CXC. tv. a Köznevelésről)

A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Feladatunk elsősorban a gyermekek szakvéleményében foglaltaknak megfelelően heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete, 20/2012.EMMI 138§) által meghatározott keretek között az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órák ellátása, valamint az integrált ellátásban résztvevő intézmények részére segítségnyújtás az együttnevelés megvalósításában, az esélyegyenlőség biztosításában.

Az utazó gyógypedagógus hálózatban közreműködő szakemberek minden esetben a gyermek sérüléséhez, fogyatékossági típusához igazodó szakképesítéssel rendelkeznek.


Az utazótanári szolgálat személyi feltételei

A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája)
 • tiflopedagógia szakos
 • szurdopedagógia szakos
 • szomatopedagógia szakos
 • pszichopedagógia szakos
 • logopédia szakos

Az ellátottak köre

 • mozgásszervi fogyatékos gyermek
 • beszédfogyatékos gyermek
 • látássérült gyermek (vak, gyengénlátó, aliglátó)
 • hallássérült gyermek (siket, nagyothalló)
 • értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott)
 • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek
 • a pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- és magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás és figyelemzavar)

Az utazótanári szolgálat személyi feltételei

A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája)
 • tiflopedagógia szakos
 • szurdopedagógia szakos
 • szomatopedagógia szakos
 • pszichopedagógia szakos
 • logopédia szakos

Az utazó gyógypedagógus feladatkörei

 • szakértői vélemények ismerete, értelmezése
 • a gyermekkel való foglalkozás
 • konzultáció a pedagógusokkal
 • kapcsolattartás szülőkkel (pl.: fogadóóra)
 • kapcsolattartás a szakszolgálatokkal
 • adminisztrációs tevékenység ( egyéni fejlesztési terv, beszámoló, tanév végi értékelés készítése)