Intézményünk feladata a Szombathelyen, és vonzáskörzetében élő gyermekek szakszerű, egyéni szükségletekhez igazodó ellátása.

Intézményünkben tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, társuló fogyatékosságként autista, mozgássérült, hallássérült, ill. látássérült, valamint súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek  nevelése – oktatása folyik. A fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára az elfogadó környezet, a magasan képzett szakembergárda nyújt megnyugtató megoldást gyermekük 3 éves korától a szakiskola befejezéséig.

Bemutatkozás 1

Intézményünk gyógypedagógusai / pedagógusai, konduktorai, gyógypedagógiai asszisztensei gondoskodnak arról, hogy a hozzánk kerülő gyermekek képességei a lehetőségeikhez, egyéni adottságaikhoz mérten a legmagasabb szintre fejlődjenek.

Óvodánk négy csoportja jól felszerelt, családias hangulatú. A Bagoly csoportban konduktív terápiát alkalmazva, mozgássérült gyerekeket, a Tigris csoportban autista gyerekeket, a Malacka és a Zsebibaba csoportban értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermekeket látnak el konduktorok, gyógypedagógusok. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák segítik.

Az iskolai tagozaton a sajátos nevelési igényű tanköteles korú tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása folyik.

A tanulásban akadályozott gyermekek számára 1-8. évfolyamon folyó általános iskolai oktatás után lehetőség van a szakiskolai képzésre. A tanulók érdeklődésük, és tanulmányi eredményeik alapján folytathatják tanulmányaikat.

Évről évre nő azoknak a száma, akik sütőipari és gyorspékségi munkásként, virágkötőként vagy családellátóként sikeres OKJ-s vizsgát tesznek. A szakmai képzést a Herman Ottó Szakképző Iskolával és az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskolával együtt végezzük.

Bemutatkozás 2

2018/19-es tanévtől szobafestő képzés indítását tervezzük.

Nem egy tanulónk van, aki több szakmát is elsajátított, növelve ezzel a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének esélyét.

Értelmileg akadályozott tanulók általános iskolájának nevelés-oktatása három fejlesztő csoportban történik. Számukra a készségfejlesztő iskola keretein belül önálló életre felkészítő ismeretek elsajátítására van lehetőség.

A középfokú képzésekbe egyéni adottságaiknak megfelelően bekapcsolódhatnak az autista tanulók is.

Iskolánk szakemberei végzik a súlyosan-halmozottan sérültek fejlesztő nevelését – oktatását.

Délutánonként az általános iskolások tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való szakszerű felkészítése 5 csoportban történik. A csoportokban a kulturális és szabadidős foglalkoztatások is biztosítottak.

Az ide járó gyermekek, tanulók oktatás-nevelésének szervezése minden esetben alkalmazkodik a tanuló egyéni szükségleteihez. A tanórákon differenciált oktatás folyik, a rehabilitációs órákon pedig lehetőség van minden gyermek egyéni, ill. kiscsoportos foglalkoztatására. Tanórán kívüli foglalkozások keretében szakkörök és sportkörök széles körét működtetjük (énekkar, informatika, dráma, tánc, néptánc, honismeret, kerámia, görkorcsolya, labdarúgás)

A hiányzó és nem megfelelően működő képességek sérülésspecifikus fejlesztését egyéni fejlesztési tervek alapján végzik a szakemberek.

Fejlesztő tevékenységünkben az alapeljárásokon túl törekszünk széleskörű terápiás módszerek alkalmazására is: pl.: Ayres, Frostig, Delacato, HRG, gyógylovaglás, kutyás terápia, tibeti hangmasszázs, művészetterápia, zeneterápia, AAK stb.

A mozgássérült, és a halmozottan sérült gyerekek óvodába illetve iskolába szállítását három kisbusszal végezzük, nagyban csökkentve a fogyatékos gyermeket nevelő szülők terheit.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretein belül az intézmény gyógypedagógusai végzik a tankerület általános és középiskoláiba járó sajátos nevelési igényű egyéni megsegítését is.

Rendezvényeinkkel arra törekszünk, hogy gyermekeink ugyanolyan gazdag közösségi életet élhessenek, mint a többségi iskolába járó társaik. Többek között kirándulásokat, diáknapot, nyári tábort, a végzősök számára szalagavatót, ballagást szervezünk.

Egyetemi és főiskolai hallgatóknak, illetve gyógypedagógiai asszisztens jelölteknek a szakma módszertanának elsajátításához gyakorlati helyet biztosítunk.