A budapesti Autizmus Kutatócsoporttal szorosan együttműködve végezzük a pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek szakszerű fejlesztését.

Alapvető feladatunk a közösséghez való szoktatás, a külvilág ingereinek elfogadása, a térben és időben való tájékozódás elemeinek elsajátítása, a kommunikáció segítése.
A gyermekek képességeiknek és életkoruknak megfelelően több osztályfokon tanulnak. A fejlesztő foglalkozások, összevont kiscsoportos óra keretében, illetve egyéni fejlesztés formájában történnek. Minden gyermekkel egyéni fejlesztési terv alapján dolgozunk.

Célunk a gyermekek kommunikációs és szociális készségeinek fejlesztése, ismeretanyagok átadása és a minél teljesebb integráció.

A tanulóknak lehetőségük van egy vagy több tanórán integrált oktatásban részt venni az iskola egy-egy osztályában. A csoport heti egy alkalommal lovas terápiára megy az UNICORNIS Lovasterápia Központba, Balogunyomba.

Minden héten járunk úszásoktatásra. Rendszeresen használjuk az Ayres-terápiás eszközöket és feladatsorokat.

A beszédhibás tanulók logopédiai kezelésre járnak.

A délutánokat is igyekszünk kihasználni a gyermekek fejlesztésében, kerámia szakkörön ismerkednek az agyagozás technikájával.

A csoportban a gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik. A csoportban dolgozó szakemberek és a gyermekek szülei is bekapcsolódnak az Esőemberke Autistákat Segítő Alapítvány munkájába, melynek célja a felnőttkori nappali ellátás és a lakóotthon üzemeltetése városunkban.