A súlyosan halmozottan sérült gyermekek ellátását intézményünk 2005-től végzi.

Városunkban már 1997-től a szociális ellátó rendszer keretében nappali ellátó intézmény működik számukra.

Célul tűztük ki, hogy ebben a napközi otthonba csak tankötelezettségük letelte után kerüljenek, ezért 2005-ben kísérleti jelleggel megkezdtük két súlyosan halmozottan sérült gyermek heti 20 órás iskolarendszerű fejlesztését. Ezt a közoktatási törvény 2006-tól megengedi, 2010-től pedig kötelezővé teszi.

A fejlesztő iskolai oktatás 3-6 fős csoportokban szervezhető, intézményi pedagógiai program alapján egyéni fejlesztési tervekkel.

Intézményünkben a tevékenységet nem külön csoportban, hanem integráltan szervezzük.

A gyermekek valamelyik fejlesztő csoport tevékenységébe kapcsolódnak be. Egyénre szabott napi és heti terv alapján egyéni és csoportos fejlesztésben vesznek részt.

A fejlesztés fő elemei:

  • Mozgásfejlesztés (gyógytorna, gyógymasszás, HRG, tangentor)
  • Önkiszolgálás
  • Kommunikáció (augmentatív kommunikáció, jel- és gesztusnyelv, Bliss elemei)
  • Fröchlich-féle bázis terápia
  • Kiegészítő terápiák (állatasszisztált terápia, gyógylovaglás, tibeti hangmasszázs)

A saját csoportjuk mellett egyéni fejlettségük alapján más csoportok munkájába is bekapcsolódnak, pl. tanulásban akadályozottak tagozatán anyanyelv, matematika.

A fejlesztő iskolai oktatásban osztályfokba sorolás, érdemjeggyel történő értékelés nincs. Az éves teljesítményt szöveges értékelésben rögzítjük.

A fejlesztést speciális képzettségű gyógypedagógusok végzik.

A gyermekeket gyógypedagógiai asszisztensek személyi segítőként támogatják.

Törvényi hivatkozás
2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről