A 8. évfolyam sikeres befejezése után tanulóinknak lehetősége van a továbbtanulásra. Intézményünkben a középfokú oktatás speciális szakiskolában történik, elsősorban szombathelyi és városkörnyéki, eltérő tanterv szerint tanuló, 8. osztályt végzettek számára.

Célja:

  • Országos Képzési Jegyzékben rögzített, államilag elismert szakképesítés megszerzése
  • Életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges készségek elsajátítására, egyszerű betanított munkafolyamatok elvégzésére való felkészítés a szakképesítés feltételeit teljesíteni nem tudó tanulók számára.

Speciális szakiskolaA képzés 1+2, illetve 1+4 évfolyamon folyik.

9E. előkészítő évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. Az alapismeretek megerősítése mellett a szakképzésre való felkészülés történik közismereti tantárgyak, valamint pályaorientáció, szakmai előkészítő és szakmai alapozó ismeretek oktatásával.

Ezek oktatását szaktantermeinkben, gyakorló kertünkben és a Micimackó Óvodánkban végezzük. Bepillantást biztosítunk a sütőipari szakma rejtelmeibe is. A termelőmunkába való bekapcsolódást a Főkefe Nonprofit Kft. Savaria NETT-PACK szombathelyi gyáregysége biztosítja.

9-10., illetve 9-12. szakképző évfolyamokon az OKJ-ban meghatározottak szerint szakmai vizsgára felkészítés történik elméleti és gyakorlati oktatás keretében az alábbiak szerint:

Szakma neve Végzettség Felvételi követelmény Képzési idő Választahtó nyelv Felvehető létszám
Dísznövénykertész OKJ sz.:
34 622 01
8 általános 1 (9/E.)
+ 4 év
német 14 fő
Számítógépes adatrögzítő OKJ sz.:
31 346 02
8 általános 1 (9/E.)
+ 2 év
német 7 fő
Sütőipari és gyorspékségi munkás OKJ sz.:
21 541 02
8 általános 1 (9/E.)
+ 2 év
német 14 fő
Családellátó OKJ sz.:
21 814 01
8 általános 1 (9/E.)
+ 2 év
német 14 fő