A tanulásban akadályozott gyermekek számára a nyolc évfolyamon folyik a tanítás. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyermekek alapkészségeinek kialakítását, fejlesztését, általános műveltségük megalapozását, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz, az önműveléshez, a társadalmi együttéléshez szükséges alapvető képességeik kialakítását.

Oktató-nevelő munkánkban olyan pedagógiai segítő-fejlesztő eljárásokat alkalmazunk, melyekkel a képességek és a pszichés funkciók zavarai következtében fellépő teljesítmény – deficiteket (hiányokat) eredményesen tudjuk csökkenteni. A segítő beavatkozások közül a következőket alkalmazzuk:

  • Differenciált tanulásszervezés
  • Speciális terápiás eljárások
  • Egyéni fejlesztő programok

A differenciált óraszervezés, a diszlexia-prevenciós olvasás-írás tanítási módszer, a számolási zavar feloldását segítő terápia, a Delacato-mozgásterápia, az Ayres-terápia, a nyelvi zavarok javítására szolgáló logopédiai kezelés, valamint az egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat. Emellett a tanítás alacsony létszámú osztályokban folyik, melynek előnye, hogy több figyelem és segítség jut egy-egy tanulóra.

Az osztályokban gyógypedagógus szakemberek végzik az oktató-nevelő munkát. Az alsó évfolyamokon gyógypedagógiai asszisztensek segítenek, akik a gyermekek gondozását végzik, valamint közreműködnek az oktató-nevelő munka folyamatában. A tanítási órák után napközis ellátást is biztosítunk a tanulók számára. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak szakköreink: művészeti-, kézműves-, informatikai- és sport- tevékenységek közül választhatnak az érdeklődők. Jól felszerelt iskolai könyvtár is a tanulók rendelkezésére áll.